Dikey Kart Yıkama Makinaları

 

DCT InJet 388 CD • Dikey Kart Yıkama Makinası

DCT InJet 388 CRD • Dikey Kart Yıkama Makinası

DCT Injet 388 CRRD Combo • Dikey Kart Yıkama Makinası

DCT TWIN InJet 388 CRDD • Dikey Kart Yıkama Makinası

DCT TWIN InJet 499 CRDD • Dikey Kart Yıkama Makinası